Thema: Duurzame inzetbaarheid

 

Vraag:

De schijnbare vanzelfsprekendheden over duurzame inzetbaarheid zijn legio: we doen alsof we er allemaal hetzelfde onder verstaan en alsof we er ook naar handelen. Zo is het niet, bijvoorbeeld de kracht van ouderen wordt niet erkend, ze worden afgeschreven. Of: geldt dat ook niet voor medewerkers in het algemeen? Wordt de mens met z’n kwaliteiten wel gezien en gebruikt?

 

Leerervaring:

“Ik heb vragen leren stellen en anders te denken bijvoorbeeld wat een niche is, wat het betekent voor verandering, wat de mogelijkheden en bedoeling van een pecha kucha presentatie zijn. Meest belangrijk is dat ik problemen vanuit verschillende perspectieven heb leren bekijken. En: steeds weer de WHY vraag stellen, wat is de bedoeling? Verder heb ik nieuwe inzichten gekregen door de gesprekken, de filmpjes en theorieën: U theorie. Spiraal dynamics. Handreikingen die ik in mijn werk hoop te gebruiken”.

“Ik wil een verfrissend teamleider worden: mensgericht en met durf. Ik wil de juiste vragen stellen en samen doelen realiseren. Kunnen observeren en niet gelijk oordelen. Ik wil inspirerend en enthousiasmerend zijn en zorgen voor dat wij-gevoel …… “

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment