Pieter Dingenouts

Thema: Leiding geven in de nieuwe tijd

 

Vraag: 

Zouden we bij onze eigen organisatieverandering geen voorbeeld kunnen nemen aan ons lichaam; hoe ons lichaam signaleert, zich schijnbaar moeiteloos aanpast aan de omgeving en wisselende omstandigheden en doet wat het op dat moment moet doen? Kan en wil ik leiding geven aan mensen die door het systeem van regels en procedures gedrild worden en wier kwaliteiten stelselmatig ontkend worden?

 

Leerervaring: 

Ik heb inzicht gekregen in de theoretische kaders voor de diverse dilemma’s. Door samenspel binnen deze leercirkel heb ik mijn dilemma helderder gekregen. Ik ben gaan beseffen dat een dergelijke wijze van praten over dilemma’s onze gemeentelijke organisatie vitaal kan houden en veranderingsbereid kan krijgen. (inzetten dus  Ik heb beter leren luisteren en kernachtiger leren samenvatten

 

Bijdrage aan organisatie:

Ik wil teamleider nieuwe stijl zijn, niet zoals nu leiding gevend aan medewerkers op basis van hun functie, maar meer aan multidisciplinaire teams die bezig zijn met een maatschappelijke opgave of in een of ander netwerk. En dat is steeds onderhevig aan veranderingen. Voor nu ga ik ‘de boer op’  met dit verhaal om mensen proberen te overtuigen, en daar waar nodig mijn mening bij te stellen.

Leercirkel

Kweken van creatief bewustzijn

info

De koers van de organisatie

info

Overwinnen van de angst om te veranderen

info

 Leiding geven in de nieuwe tijd

info

Strijd tussen zorgsystemen

info
Alumni uit deze leercirkel

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment