Thema: Vraaggericht werken

 

Vraag: Kernvraag is: waarom lukt het niet om het vraaggericht werken te verinnerlijken in onze organisatie? Deze onderzoeksvraag heeft geleid tot twee constateringen: klantgesprekken worden zeer op prijs gesteld, maar vertaling daarvan naar het eenduidig hanteren van een instrument van uniforme bevestiging leidt tot weerstand, verzet en blokkade. Logisch als je beseft dat blauwe sturing haaks staat op de vier kernwaarden van Etten-Leur. Anderzijds is in het Oranje-Groene denken het Blauwe in een andere vorm opgenomen. Opgave is nu om met belanghebbenden na te gaan wat het probleem is dat met vraaggericht werken zouden worden opgelost. Om dan vervolgens te bekijken of behoeften gekoppeld kunnen worden en men zich gezamenlijk eigenaar voelt.

 

Leervraag: “Het belangrijkste dat ik heb geleerd is op een heel andere manier naar veranderen te kijken. Ik heb gemerkt dat succesvol veranderen vaak niet lukt door te doen wat ik al vaak heb gehoord, zoals  ‘ Heb niet alleen aandacht voor procedures & systemen, maar ook voor de mens!’. Veranderen lukt alleen door op het niveau van waardensystemen verandering in gang te zetten. Door dit inzicht ben ik beter gaan begrijpen wat momenteel binnen onze organisatie speelt, maar ook waar ik bij (verander)trajecten tegenaan loop. De U-theorie van Otto Scharmer zijn een eye-opener geweest. Niet proberen te veranderen door hetgeen dat je al gewend was of al kent en dat dan net iets anders doen, maar samen ontdekken hoe het anders kan. Ga met het zoeken van de oplossing niet meteen doen maar geef de ruimte voor (over)denken en laat je op die ontdekkingsreis leiden/inspireren door de ideeën die ontluiken (Leiden vanuit de toekomst)”

 

“Nieuwe inzichten, die ingezet worden bij onze organisatie-ontwikkeling. Enthousiasme en de wil om deze nieuwe inzichten te gaan toepassen.

Als eerste ga ik deze toepassen bij de herstart van het project Vraaggericht werken. Natuurlijk vind ik dit spannend maar ik ben te nieuwsgierig/ enthousiast/ overtuigd dat ik het jammer zou vinden als ik er niets mee deed”.

 

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment