Thema: Visievorming en paraplunota’s

Vraag:

Drie paraplunota’s vormen de kapstok voor alle gemeentelijke beleidsnotities. Ze zorgen voor meer samenhang tussen beleid en minder beleidsplannen. Duurzaamheid als nieuwe manier van denken en handelen vormt het verbindende concept tussen maatschappij, leefomgeving en economie. Ondanks de fraaie intenties is sprake van een papieren werkelijkheid. Hoe kan de inhoud bij iedereen gaan leven, als niet iedereen betrokken is geweest bij de ontwikkeling ervan? Wat is nodig om op uitvoerend niveau voldoende bewustzijn te kweken dat eigen gedrag effecten heeft voor andere beleidsvelden?

Leerervaring:

“Dat er veel mogelijk is met onze gemeente, we hebben een hele solide basis, maar om echt de resultaten te oogsten moeten hiervoor wel de nodige veranderingen doorgevoerd worden. Ik weet nu nog niet exact welke, daar heb ik nog een aantal weken voor. Het zal wel van moed en doorzettingskracht getuigen om echt een aantal veranderingen door te voeren. Vooral het werken aan de gezamenlijke missie en het inzicht dat dit voor de één iets anders betekent dan voor de ander”.

“Ik wil daar zeker een bijdrage aan leveren, inhoudelijk maar ook qua inspiratie. Er staan ons (als afdeling/team) het komende jaar volop veranderingen te wachten die we positief tegemoet moeten treden en ten gunste moeten benutten. Ik wil daarbij steeds de missie voor ogen houden en de ontwikkeling positief kritisch volgen om te bewerkstelligen dat de veranderingen meerwaarde hebben. We moeten als afdeling/team daarvoor heel goed weten wat onze rol en meerwaarde is binnen de organisatie. Dit wil ik op papier zien te krijgen, zodat wij een partner zijn in onze eigen de toekomst”.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment