Thema: Samen met de GGD

 

Vraag:

De complexiteit van taken en de ‘afstand’ tot de GGD hebben in het verleden geleid tot een “beheersmatige samenwerking”, impliciet van uit een zekere mate van wantrouwen: als eigenaar en klant mag je bepalen wat je wilt en hoe je het wilt. Maar sturen op regels, normen en wetten werkt niet meer, geeft minder kwaliteit en minder plezier. Het kan ook anders: echt partnerschap ontwikkelen vanuit een gezamenlijke bedoeling, namelijk door de gezondheid voorop te stellen als belangrijke waarde. Het samen onderzoekend ontwikkelen van collectieve wijsheid is de manier waarop in de toekomst, te beginnen met nu, vorm gegeven wordt aan samenwerking.

Leerervaring:

“Ik ben uit mijn groef gehaald, geconfronteerd met mijn (ingesleten) manier van handelen en werken. Ik heb nieuwe inzichten gekregen waar ik graag mee aan de slag wil gaan, en al aan de slag ben”.

Bijdrage voor organisatie:

“Het vormgeven aan een nieuwe manier van  samenwerken,  met o.a. de GGD. Dit op basis van gezamenlijke waarden.  Deze gezamenlijk, bijvoorbeeld met een  team gezondheid Moerdijk te bepalen en steeds weer ter discussie stellen. Hierbij de waarom vraag stellen en deze te beantwoorden door  in dialoog met de binnen en buiten wereld te gaan. In de samenwerking  oog hebben en gebruik maken van elkaars talenten en valkuilen, onze toegevoegde waarde bepalen”.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment