Thema: De regio radeloos

Vraag: 

“Het is me duidelijker geworden dat er een reden is dat werkwijzen die we in het verleden toepasten en die ook werkten, nu langzamerhand steeds vaker wringen. Bewustwording van het veranderende wereldbeeld. En dat wij als organisatie ook mee moeten daarin. Door daar expliciet bewust mee te worden gemaakt, ga ik dat ook meer en meer herkennen in mijn werk. Daarnaast ook het belang om meer tijd te nemen om over zaken na te denken en niet gelijk in de ‘doe-stand’ te schieten; de waan van de dag heeft immers de overhand in mijn werk”. 

 

Leerervaring: 

“Ik heb veel nieuwe inzichten gekregen, bevestiging en verklaringen gekregen van wat ik instinctief al voel en ervaar. Hoe meer ik te weten kom over de waardetrechter en andere theorieën, hoe enthousiaster ik word. Het past echt bij mij om een actieve rol te spelen in de overgang naar de nieuwe wereld, vooral op marketingcommunicatiegebied (mijn specialisatie). Ik weet nu zeker dat het Cultuurbedrijf op de goede weg is, maar dat niet iedereen even hard meeloopt. Ik heb geleerd dat dit tijd kost en dat geeft me wat meer rust en inzicht zodat ik beter met collega’s hierover kan communiceren. Ik herken dat onze directeur al ver in dit proces is en dus een goede inspirator c.q. sparringpartner is. Dankzij de presentaties van medecursisten (en bespreking ervan) herken ik dat we in een spagaat zitten tussen de oude en nieuwe wereld. Maar ondanks het verschil in producten en doelgroepen is 3.0 echt de rode draad. Wellicht kan het Cultuurbedrijf een inspirerende, faciliterende en creatieve rol spelen in het proces om ons eerder uit de spagaat te krijgen, bijvoorbeeld met hulp van kunst/kunstenaars die ons anders tegen dingen aan laten kijken en mensen samenbrengt”. 

 

Bijdrage aan organisatie:

“Nadrukkelijker proberen te achterhalen wat de dieperliggende redenen van ons handelen zijn, het Why te vinden, de vraag achter de vraag te duiden. Niet alleen maar met elkaar om daar een ‘gewoonte’ van te maken om steeds te trachten om vanuit een hoger abstractie-niveau te kijken naar situaties, en niet langer gelijk tot actie over te gaan. Hiertoe ga ik nadrukkelijker proberen te interveniëren. ”

 

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment