Thema: Doorbreken van de doe-cirkel

Vraag: 

In het organisatieplan wordt hoog opgegeven van de gemeente als een lerende organisatie, waarin we via samenwerking met inwoners, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisties maatschappelijke effecten willen realiseren. Helaas zijn er een aantal omstandigheden die ervoor zorgen dat leren en reflecteren weinig gebeuren: de missie (Etten-Leur doet gewoon), om de hete brij heen lopen (familiecultuur), weerstand tegen verantwoording (zgn. afrekencultuur). Mijn vraag is hoe we door die voortdurende drukkende procesbenadering heen kunnen breken.

 

Leerervaring: 

“Ik ben het belang gaan inzien van het stellen van open vragen en bewust luisteren. In de nieuwe tijd is het belangrijk om op een andere wijze te leren vanuit het perspectief van waardecreatie. Dat gaat verder dan vanuit het realiseren van doelen. Ik heb daartoe inzicht gekregen in waardevolle modellen, waarbij het mooie van Spiral Dynamics is dat de oude ‘cultuur’  altijd opgaat in de volgende fase en dat het dus een mooi aanknopingspunt kan zijn om in de huidige cultuur te bekijken wat je wilt behouden en hoe je dat juist als kracht kunt inzetten. Dit was een belangrijke eye opener voor mij”.

 

Bijdrage aan organisatie:

“Ik denk veel meer na vanuit het perspectief waardecreatie dan vanuit het realiseren van doelen die nu eenmaal gesteld zijn. Daarnaast ben ik meer aan het zelf reflecteren gegaan over de waarde die ik zou kunnen toevoegen: waar is dat nodig? En waar juist niet? Bij het werken aan een project of opgave probeer ik ook te komen tot gedeelde waarden vanuit waar we dat vraagstuk benaderen en wil ik anderen inspireren om zich in te zetten vanuit hun toegevoegde waarde en niet vanuit hun functienaam”.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment