Thema: Identiteit en imago van de gemeente

Vraag: 

In de gemeente Etten-Leur gebeurt veel, heel veel. Dat geeft een flow, die niet meer te stoppen is. Toch is het goed om de vraag te stellen of we het goede doen en of dit dan ook goed doen? Staan we wel voldoende stil bij de Why-vraag: wat is in een veranderende tijd onze toegevoegde waarde? Wat zijn de echte behoeften, voor wie werken we en met wie. Tot wat leiden al die initiatieven die we nemen en leidt het niet af van de kernvraag en hoe adresseren we deze en blijven toch in de flow?

 

Leerervaring: 

“Ik heb geleerd over samenhang, of het ontbreken daarvan, in organisaties, in doelen. Ik zie meer verbanden tussen wat er gebeurt in de organisatie, in de maatschappij en waarom dat wel of niet succesvol is. En: iedereen kan zijn of haar rol pakken, op de manier die bij je past. 

Het voelde vaak alsof ik in een drone zat en boven de wereld hing: wat gebeurt er, waarom gebeurt dat op die manier. Door inzichten te combineren kunnen we tot creatieve oplossingen komen: hoe kan het ook anders. Ik ontdekte dat ik toch nog te vaak uitga van aannames en dat we in het algemeen te weinig luisteren en niet goede vragen stellen, aan onszelf én aan anderen. 

Ik heb ook regelmatig ervaren dat eigen onderbuikgevoel over hoe iets werkt of zou moeten werken, opeens concreet werd en een plaats kreeg. Bijvoorbeeld het type organisatie dat onze gemeente nu is en waarom dat er toe leidt dat we er nog niet in slagen om een ontwikkelingsslag te maken richting overheidsparticipatie”.

 

Bijdrage aan organisatie:

“Ik wil vanuit mijn talent (ondernemend, verbinder, sterk communicatief) en overtuiging bijdragen aan het ontdekken van (nieuwe) manieren om de verbinding tussen de O’s én de interne organisatie onderling te versterken. Zo kunnen we uiteindelijk komen tot een dynamische samenlevingsagenda. Ik geloof daarbij in luisteren en vragen stellen, de dialoog voeren, verhalen vertellen  en elkaar vinden in een gezamenlijk streven”.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment