Thema: Leiderschap

 

Vraag: 

Missie, visie en waarden zijn wel benoemd, maar onvoldoende gedeeld in de organisatie. Ook de consequenties ervan worden onvoldoende gezien en erkend. Dat levert voor leidinggevenden een aantal vragen op, zoals: wat is goed werkgever-schap in een tijd van verandering en wat betekent dat voor leidinggevenden? Hoe verhouden flexibilisering van de interne organisatie en commitment van de medewerkers aan de organisatie zich tot elkaar?

 

Leerervaring:

“Ik heb ingezien dat ergens goed over nadenken en discussiëren schokkend weinig tijd kost, en je gedachten snel scherpt. Ook dat het leuk is om me in theoretische kaders te verdiepen en dat  inzichten van anderen mij veel meer helpen dan ik van te voren verwacht had. Ik ben tot het inzicht gekomen dat ik mijn cirkel van invloed kan vergoten door me minder druk te maken over waar mijn invloed precies ligt”.

“Ik kan een voorbeeld zijn voor anderen. Het is aan anderen of dat een voorbeeld is waar ze zich aan willen spiegelen. Vanuit mijn eigen kracht en op mijn eigen manier mijn enthousiasme inzetten in het verlengde van de organisatiedoelen”.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment