Frank Stroop

Thema: Op weg naar participatieve, digitale dienstverlening

 

Vraag: 

Participatie van burgers en organisaties bij het verbeteren van onze digitale dienstverlening is belangrijk, maar krijgt nog onvoldoende aandacht. Te veel wordt nog uitgedacht op de gemeentelijke tekentafel. Verinnerlijking van de ambitie is nog onvoldoende en we moeten van te voren beter weten wat er leeft. Experimenteren en een veilige schaduwlijn creëren, is het devies. Maar hoe gaan we dat doen, hoe zetten we inspiratie om in actie?

 

Leerervaring: 

“De nieuwe tijd bestond voor mij nog niet zo nadrukkelijk. Door de leercirkel heb ik die context wel gekregen. Ook door de aangeboden literatuur, video’s en wijze uitingen van de docenten en deelnemers. Ik vond het voor mij persoonlijk wel intensieve, maar ook prettige bijeenkomsten. Heb daarbij ook weer leuke en interessante mensen ontmoet. Heb ook geleerd mijn oordeelsvorming wat uit te stellen door beter te luisteren”.

 

Bijdrage aan organisatie:

Door de bagage die ik heb meegekregen in de Leercirkel kijk ik nu anders naar vraagstukken. Ik probeer eerst het Waarom te achterhalen en tracht anderen daar in mee te nemen om die vraag zich ook te laten stellen. Door de connecties binnen de leercirkel zijn nieuwe relaties ontstaan. Dat is prettig en wij kunnen elkaar onderling goed helpen en kunnen de verandering teweeg brengen, de steentjes in de vijver vormen.

Leercirkel

Van regelneef naar regelaar

info

De nieuwe rol van de ondernemingsraad

info

Zingeving in het dagelijkse werk

info

Wonen en werken in Moerdijk is zo gek nog niet!

info

Op weg naar participatieve, digitale dienstverlening

info
Alumni uit deze leercirkel

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment