Thema:  Organisatieverandering

 

Vraag:

Systeemwereld en leefwereld staan vaak haaks op elkaar. De kracht van de systeemwereld is vaak zo groot en vanzelfsprekend dat we de werkelijke bedoeling – waarom doen we wat we doen – uit het oog verliezen. De vraag is hoe kunnen we die spanning overbruggen, wat is daarvoor nodig? Wat vraagt dat van ons, van mij?

 

Leerervaring:

“Ik heb geleerd een vraagstuk te benaderen vanuit hoger liggende waarden en wereldbeelden. Waar we vaak geneigd zijn om te reageren op het gedrag van mensen vanuit de normen die we zelf kennen, is het boeiender om elkaar te vinden in waarden en wereldbeelden. Dat brengt ons als netwerkorganisatie ook verder. Nog sterker, dat is misschien wel de enige manier om te handelen, omdat we in veel verschillende samenstellingen aan opgaven voor de stad en de dorpen werken”.

 

“Ik wil mensen scherp houden en stimuleren om samen te ontwikkelen; ik wil de dialoog faciliteren tussen groepen en handvatten bieden voor een open gesprek en feedback”.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment