Thema: Krakende organisatie

 

Vraag:

De gemeente heeft veel energie gestoken in visievorming en het ontwikkelen van integrale beleidsnota’s, waaraan de uitvoering kan worden opgehangen. Er zijn waarden voor bestuur en organisatie opgesteld. Kortom: er veel georganiseerd en structuur geschapen, maar niet rond de bedoeling. Cultuur, leiderschap en aan waarden gerelateerd gedrag komen er bekaaid van af. Wat is er nodig om terug te gaan naar de essentie, welke klantwaarden zijn er, hoe krijgen we de klokken gelijk en hoe kunnen we ons adaptiever en dynamischer organiseren?

Leerervaring:

“Ik heb een stukje inzicht verkregen in veranderende wereldbeelden en wat dat betekent voor organisaties, netwerken en leiderschap. Paradigma’s om ontwikkelingen en gebeurtenissen in de wereld beter te kunnen begrijpen en op een andere manier naar vraagstukken te kijken.

Ik heb ingezien dat het goed is om bewust uit de waan van de dag te stappen, de tijd te nemen om de bijl te slijpen, hoe verleidelijk het ook is om altijd maar door te jakkeren,. Dat betekent voor mij moed hebben om leiderschap te tonen in de eigen werkomgeving (waarom lijkt dat nu ineens vanzelf te gaan, en blijft dat ook???)”.

 

“Ik wil zelf graag leiderschap tonen om in ieder geval op deelaspecten eraan bij te dragen dat we in de organisatie ‘de bedoeling’ goed voor ogen krijgen, als vertrekpunt voor alle handelen. Om te komen tot gedeelde opgaven. En ik hoop een beetje van mijn eigen passie over te kunnen brengen op anderen. Want ik geloof erin dat als mensen met hart en ziel werken aan gezamenlijke opgaven, we veel moois kunnen realiseren. Ik hoop daar een bijdrage aan te kunnen leveren”.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment