Eric van Dijk

Thema: Zingeving in het dagelijkse werk

 

Vraag: 

Kernvraagstuk is hoe het moet gaan met de verhouding tussen trotse en betrokken medewerkers enerzijds en de toenemende stroom van vragen, opgaven en opdrachten. Hoe kunnen we vanuit een hoger gelegen doel keuzes leren maken, die sporen met ons verder te ontwikkelen intern kompas?

 

Leerervaring: 

“Ik heb de afgelopen weken geleerd om op een hoger abstractie niveau naar mijn dagelijks werk te kijken. Waar mijn blikveld in het dagelijkse werk vooral gericht is op de eigen organisatie en je persoonlijke leefwereld, onderzoek je nu de ‘grotere’ ontwikkelingen die gaande zijn. Je krijgt de tijd en ruimte om afstand te nemen van de waan van de dag, en vanuit een ander perspectief naar jezelf als onderdeel van de organisatie en de samenleving te kijken”.

 

Bijdrage aan organisatie:

In mijn rol als informatieadviseur houd ik me bezig met nieuwe innovaties en ontwikkelingen, en probeer hier mijn collega’s in mee te nemen. Door dicht bij mijn persoonlijke waarden te blijven, en het ‘innerlijke’ kompas te volgen, lever ik een bijdrage aan de aanpassing van de organisatie aan de veranderende tijd.

Leercirkel

Van regelneef naar regelaar

info

De nieuwe rol van de ondernemingsraad

info

Zingeving in het dagelijkse werk

info

Wonen en werken in Moerdijk is zo gek nog niet!

info

Op weg naar participatieve, digitale dienstverlening

info
Alumni uit deze leercirkel

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment