Edward de Koster

Thema: De koers van de organisatie

 

Vraag: 

Kernvraag is of de gemeente Bergen op Zoom als een zwerm vogels of vissen kan acteren? Is het ideaal van een organiatie die voortdurend meebeweegt met de vraag uit de maatschappij, waarin werknemers niet tegen elkaar in maar met elkaar meebewegen, bijdragen aan dezelfde doelen, maar ook in staat zijn snel van richting te veranderen, reëel, wenselijk en haalbaar?

 

Leerervaring: 

Dat dé organisatiestructuur niet bestaat en dat er niet één weg is om tot een effectieve netwerkorganisatie te komen. En dat het goed is dat meerdere mensen in de organisatie het vermogen ontwikkelen om veranderingen die plaatsvinden te analyseren om daarop de juiste vervolgstappen te kunnen nemen. Door die kennis kan verbazing over wat gaande is, leiden tot nieuwe inzichten en kan het leiden tot de juiste ontwikkeling.

 

Bijdrage aan organisatie:

Mijn bijdrage is bescheiden maar reëel. Ik probeer beslissingen van de directie om te zetten in bruikbare deeldoelstellingen op de werkvloer. Die probeer ik over te brengen door deze te plaatsen in de nieuwe organisatie en de weg daarheen te projecteren. Waar ik vanuit mijn eigen werkpraktijk en die van collega’s verneem dat er knelpunten bestaan of dat de randvoorwaarden voor een ingezette ontwikkeling niet voldoende op orde zijn gebracht, breng ik dat onder de aandacht.

Leercirkel

Kweken van creatief bewustzijn

info

De koers van de organisatie

info

Overwinnen van de angst om te veranderen

info

 Leiding geven in de nieuwe tijd

info

Strijd tussen zorgsystemen

info
Alumni uit deze leercirkel

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment