Thema: Onderwijs en cultuur in de gemeente

 

Vraag: 

Het cultuurbedrijf is onderdeel van de gemeentelijke organisatie, maar in de praktijk heeft zij vaak meer te maken met het brede veld van instellingen op het gebied van onderwijs en cultuur. Omdat het aan een overkoepelende gemeentelijke visie op de thematiek van leren en creëren ontbreekt is het ook lastig om die veelheid aan initiatieven op de werkvloer te geleiden, om te selecteren en prioriteren, kortom: om sturing te geven aan de chaos. Er is dus sprake van een behoefte aan een dubbele visie, die op de samenwerking en partners en die op de thematiek binnen de gemeentelijke organisatie. Hoe krijg je die dubbele behoefte geagendeerd en wat is er voor nodig om uit te stijgen boven het dagelijkse overleg met partijen?

Leerervaring:

“Ik heb mogen ervaren hoe het is om weer te leren op een abstracter niveau. Ik kreeg  energie van de theorieën en de daarbij behorende gesprekken over hoe onze organisatie zich beweegt in onze samenleving. Tevens heb ik geleerd om dieper in mijzelf te gaan kijken waar nu daadwerkelijk bepaalde knelpunten zitten en hoe deze eventueel ontward kunnen worden”.

“Ik wil zeer zeker nu de verbinder gaan worden binnen het Cultuurbedrijf en de samenleving. Op dit moment specifiek op het gebied van cultuureducatie, maar wellicht in de toekomst breder. Samenwerken en verbinden zowel intern als naar buiten toe, kansen zien en vertrouwen erin hebben dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan een leefbaar en cultureel gevoed Bergen op Zoom”.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment