Thema: Gemeente zoekt burger

 

Vraag: 

Burgerparticipatie veronderstelt actief meedenken en meedoen van burgers en partijen bij voorbereiding en -uitvoering van beleid. Dat veronderstelt een balans tussen vorm van participatie en bestuursstijl. In de praktijk is die er vaak niet: belanghebbenden zitten duidelijk niet op hetzelfde spoor. Hoe kun je vanuit die nauwgezette analyse als kernregisseur toch slagen maken?

 

Leerervaring: 

“De leercirkel heeft bij mij bijgedragen aan het vormen van een wereldbeeld hoe burgerparticipatie in de nieuwe samenleving een plek dient te krijgen.

Ook heeft het bij mij bijgedragen aan het vormen van een ideaalbeeld en het feit dat je als overheid niet kunt blijven opereren vanuit oude patronen. Dit vraagt enerzijds om loslaten maar anderzijds ook het bieden van mogelijkheden om als professionele publieke ondernemer bij de gemeente “buiten te spelen” tussen de burgers en daadwerkelijk ook successen te realiseren, waarbij het bestuur ook hiervan kan genieten”. Verder heeft de leercirkel bijgedragen aan het scherp definiëren van de noodzaak om burgerparticipatie goed weg te zetten en de zoektocht naar kansen en mogelijkheden.”

 

Bijdrage aan organisatie:

“Ik wil als enthousiaste publieke ondernemer een essentiële bijdrage leveren aan de definitie van kernregisseur en wat dit dan betekent voor onze organisatie. Daarnaast wil ik vanuit mijn nieuwe rol mee ontwerpen en bouwen aan burgerparticipatie binnen de nieuwe gemeente 3.0 waarbij burgerparticipatie op een slimme manier goed is georganiseerd. Als organisatie beamen we om talenten in hun kracht te zetten. Ik denk dat het ook zeker waardevol kan zijn om burgers op een optimale manier in hun kracht te zetten waarmee we ervoor kunnen zorgen dat ook ons bestuur zal profiteren van de successen”.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment