Birgit van Rens

Thema: Zonder zuurstof, warmte en voeding geen vuur

 

Vraag: 

Het proces van wereldbeeld via waarden naar normen en gedrag om uiteindelijk effect te sorteren, is een proces dat steeds weer herhaald moet worden, moet inslijten. Het is een paradox om waarden vooraf te bepalen en vervolgens op te leggen, terwijl deze organische en beleefd moeten ontstaan. Maar hoe doe je dat? Hoe vertaal je kernwaarden naar het gewenste gedrag in de praktijk en hoe zorg je ervoor dat collega’s deze intrinsiek maken en er eigenaar van worden?

 

Leerervaring: 

In een periode waarin ik mij moest herbezinnen op mijn werkleven en de volgende stap in mijn loopbaan, bood de leercirkel mij handvatten het geheel in een breder perspectief te plaatsen en vanuit daar bepaalde issues te verklaren. Veranderen is leven, leven is veranderen. De eerlijke, oprechte, ‘open’ uitwisseling tussen ons, de deelnemers – ieder met zijn unieke, menselijke en professionele bagage  – leverde boeiende en verdiepende sessies op. Daarbij begeleid door Jan Willem en Paul, met hun enorme intellectuele kennis en wijsheden. 

Voor mij is de uitkomst van de leercirkel: een duurzame bouwsteen voor het eigen vermogen tot verantwoordelijk handelen, passend bij jezelf en de omgeving waarin je je bevindt.

Leercirkel

Participatie en cultuurverandering

info

Kwetsbaarheid is kracht

info

Loslaten in het veiligheidsdomein

info

Zonder zuurstof, warmte en voeding geen vuur

info
Alumni uit deze leercirkel

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment