Thema: Wijkmanagement

 

Vraag: 

De gemeente beschikt over een heel arsenaal aan nieuwe instrumenten om effectiever om te kunnen gaan met burgers in het kader van wijkgericht werken. Ook zijn er een aantal kernwaarden benoemd die moeten zorgen voor een effectiever gedrag van beleidsmedewerkers. Voor de wijkmanager is het steeds schipperen tussen burgerverlangens en beleidsbelangen. Hoe kan het belang van wijkgericht werken eenduidiger worden gedeeld, waar kunnen verantwoordelijkheden worden belegd, wat is daarvoor nodig, hoe kan weerstand worden getackeld en energie gaan stromen?

 

Leerervaring: 

“Ik heb geleerd om met een open blik te naar ontwikkelingen te kijken die op de gemeente afkomen. Ook heb ik geleerd om op verschillende wijzen onderzoekende vragen kan te stellen. En: voortdurend na te denken over de eigen organisatie in relatie tot haar omgeving. Als vervolg hierop denk ik na over verbetervoorstellen ten aanzien van mijn eigen aandachtsveld “wijkgericht werken” en ik ben nu in staat om wijkgericht werken te bezien in het kader van het governancemodel van de gemeentelijke organisatie, maar ook in grotere context. Door zaken in zijn totaliteit te zien is heb ik een bredere blik gekregen op de complexe werkelijkheid”.

 

“Denkkracht. Ik ben tijdens de Beijerdavonden, maar ook al daarvoor, ontzettend geïnteresseerd geraakt in vragen rondom organisatie en inrichting van de gemeentelijke organisatie en dan met name in de context van de ontwikkelingen en uitdagingen waar onze organisatie voor staat. Ik denk dat de gemeentelijke organisatie de komende jaren een flinke transformatie zal ondergaan. Er zullen bepaalde taken worden gebundeld in de regio. De rol van de beleidsmedewerker zal veranderen. Er zal nog veel wijkgerichter gewerkt worden. Overheidsparticipatie zal gemeengoed worden. De verhoudingen met de 5 o’s zullen veranderen. Ook staan we voor maatschappelijke uitdagingen. Ik probeer steeds te bekijken wat betekent dit voor mijn eigen werk, voor de wijkmanagers. Vanuit de ondernemingsraad bekijk ik dit voor de hele organisatie. In het kader van de doorontwikkeling wijkgericht werken en overheidsparticipatie ben ik vooral geïnteresseerd in het verder vormgeven van de samenwerking met de 5 o’s en de verhoudingen tussen hen, die veel horizontaler zullen worden”.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment