Thema: Lerende organisaties

 

Vraag:

De samenleving lijkt zich autonoom te ontwikkelen, is complex en vraagt om nieuwe visies en aanpakken. Organisaties kennen dominante culturen, vastgeroeste gewoonten en als ik naar mezelf kijk heb waarden, opvattingen, competenties en vaardigheden. Hoe kan ik waarde toevoegen aan mijn organisatie en de gemeenschap, ondanks het feit dat de omgeving niet primair op leren is gericht?

 

Leerervaring:

“De afgelopen weken waren voor mij weken van herkenning. Blijkbaar heb ik de afgelopen jaren/maanden al veel opgepikt van de theorieën en opvattingen die door Jan-Willem en Paul zijn aangereikt. Ik heb deze ontwikkelingen wel meer kunnen verinnerlijken en heb zelfvertrouwen geput uit de bijeenkomsten om de lijn die ik reeds had ontwikkeld te versterken en hier nog meer naar te gaan handelen. Eigenlijk speelt de theorie U zich in mijzelf af. En worstel ik mijzelf nu door het oog van de naald. Ik heb mij afgelopen weken gerealiseerd dat ik reeds werk vanuit de toekomst die zich aandient. Jullie hebben mij geholpen deze toekomst nog beter te zien”.

 

“Vanuit een vertrouwen en zelfvertrouwen ben ik op een experimentele wijze bezig om binnen de organisatie vernieuwing tot stand te brengen: het teamoverleg is vormvrij en is van de medewerkers; feedback vanuit de teamleden heb ik gedeeld met de teamleden en het management team; start van het transformatieproces en overheidsparticipatie samen met het team; overleg met team en MT over leren te leren en het bewust met organisatieverandering omgaan en medewerkers daarbij te ondersteunen; uitvoering geven aan de interne mobiliteit door mensen opgaven te geven die beter aansluiten bij hun kwaliteiten”.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment