Thema: Op weg naar een nieuwe omgevingswet

 

Vraag:

Invoering van de nieuwe Omgevingswet leidt tot tal van onvoorspelbare acties en reacties en tal van informele patronen, gewoonten en rituelen. Ondanks het feit dat de toekomst minder voorspelbaar en maakbaar is dan ooit, is het wel nodig dat we erop voorbereid zijn. Met name voor Vergunningverlening en Handhaving is de cultuuromslag ingrijpend en zal het denken in termen van een netwerkorganisatie, geladen vanuit andere waarden, lastig zijn. De vraag is hoe gaan we die uitdaging op een effectieve manier aan.

 

Leerervaring:

“Ik moet me meer afvragen waarom ik de dingen doe, zoals ik die  doe. Me steeds blijven afvragen of ik op de goede weg ben. Deze cursus heeft mij meer in verwarring gebracht over mijn huidige job. Is dit nog wel de job waar ik blij van wordt? De ‘juridische benadering’, de welles/nietes vraag i.k.v. handhaving staat mij steeds meer tegen. Het ‘verschuilen’ achter de wet- en regelgeving is eigenlijk wel erg makkelijk. Ik wil mijn huidige werk graag anders doen, meer in dialoog gaan met betrokkenen, de vraag achter de vraag onderzoeken en tot oplossingen komen, waarbij de wetgeving in eerste instantie niet leidend is. Op die manier kan ik op mijn eigen manier mijn werk leuker maken. Ik realiseer me dat we in een ander tijdperk leven. De burger krijgt meer verantwoordelijkheid en wil over het algemeen ook meer aan zet zijn. Dor daarop in te spelen kan ik mijn huidige werk wel weer uitdagender maken”.

 

Bijdrage aan organisatie:

“Ik wil vooral een bijdrage leveren aan een cultuuromslag in onze organisatie. De veranderende maatschappij vraagt hier ook om. Ik denk dat het slagen van een organisatieverandering vooral afhankelijk is van een cultuurverandering. Een organisatieverandering is zo op papier gezet. De verandering in de praktijk brengen, zit in de medewerkers zelf. Als de medewerker zelf niets voelt, nut en noodzaak van de organisatie-/cultuurverandering niet ziet, dan gaat een verandering niet lukken. Medewerkers willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. Ik wil een bijdrage leveren aan het aantonen dat verandering bij jezelf begint. Dat dit uiteindelijk iets gaat opleveren. Dat ik daarvan overtuigd ben. Verandering kan niet worden opgelegd. Maar waar een wil is, is een weg. De medewerker moet zelf doordrongen worden van een nodige cultuurverandering om een bijdrage te leveren aan een goed geoliede organisatie, waar het fijn is om te werken. Het moet door diverse mensen worden uitgedragen en dan kan het als een olievlek gaan werken”.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment