Uittreksel

Waar geen wil is, is een weg

Henk Oosterling

Terwijl in het Westen het ego versterkt wordt door kritisch denken en autonoom handelen, voortkomend uit de hang naar vrijheid en de wil tot ontwikkeling, wordt in het Oosten de begeerte of wil juist gezien als oorzaak van het lijden en wordt het ego vernietigd. Niet het individu, maar de groep is het ethische imperatief.

In het boek wordt een poging gedaan om een toekomstperspectief te schetsen, waarin de daadkracht van de oosterse krijgskunst en de denkkracht van de westerse zelfreflectie elkaar versterken. Want dat is volgens Henk Oosterling nodig, omdat onze verkrampte identiteitsdrang in een gedigitaliseerde netwerksamenleving leidt tot suïcidale en zelfvernietigende consumptiedrift en een systematische onverschilligheid ten aanzien van het lijden van anderen. Cynisme en onverschilligheid moeten worden ingeleverd voor productieve betrokkenheid, interesse, empathie en compassie.

Zeelenberg beoogt met de Leercirkels leidinggevenden en professionals bewust te maken van de verandernoodzaak in het publieke domein. Zij doet dat door deelnemers te inspireren vanuit een originele kijk op zaken en hen  te laten reflecteren op ingesleten patronen en mechanismen in het gedrag van mens en organisatie. Lerend veranderen is dus de praktijk, maar nooit zonder kennis, informatie en boeken. Daarom is het mooi dat Zeelenberg de samenwerking is aangegaan met Managementboek. Managementboek probeert op allerlei manieren mensen uit het vak en de praktijk van organisatieverandering te voeden met nieuwe inzichten en kennisproducten. Via onderstaande knop kan je het besproken boek direct bij Managementboek kopen. De bestelling, betaling en verzending verloopt via hun eigen website.

Managementboek is het toonaangevende tijdschrift op het gebied van organisatieontwikkeling. Een must dus voor professionals in de private èn publieke sector om kennis te nemen van de meest recente inzichten van bekende en minder auteurs. Managementboek biedt haar lezers via blogs nog een viertal mogelijkheden om kennis te verdiepen. Allereerst door Interviews te houden met auteurs van recent verschenen boeken, die een duidelijke boodschap hebben. Daarnaast is er een rubriek Actueel, met previews van auteurs op hun pas verschenen of nog te verschijnen boek. Een goed mogelijkheid dus om de persoon en drijfveren achter het boek te leren kennen. De rubriek Recensies bevat een kritische evaluatie door externe redacteuren van recent verschenen boeken. Is dus handig om de mening te horen van iemand die is ingevoerd in de materie. Tot slot, is er een Opinie blog van professionals die in de vorm van een column hun visie op een vraagstuk, aanpak of methode onder de aandacht van de lezers van Managementboek willen brengen. Vaak heel leerzaam.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment