Uittreksel

Quantum leiderschap van Danah Zohar

De quantumfysica en de chaos- en complexiteitstheorie benadrukken het creatieve potentieel van onzekerheid. Het gaat er van uit dat creatiev systemen complex en sterk onderling verbonden zijn en dat we het zelforganiseren kunnen laten functioneren, in dialoog met elkaar en hun omgeving. Ze zijn op hun best als ze zich ‘op de rand van chaos’ bevinden, het punt van maximale instabiliteit binnen een systeem dat de vrijheid biedt om te innoveren en de regels te herschrijven.”

Quantumleiders leren hoe ze in onzekerheid en instabiliteit moeten werken en gedijen er goed bij. Ze weten creativiteit en innovatie het best kunnen worden gekoesterd ‘op de rand van chaos’. Ze zien het gebrek aan zekerheid en duidelijk grenzen als een kans voor experimenten en creatieve onderzoekingen. Terwijl Newtoniaanse leiders de voorkeur geven aan het spelen van een begrensd spel, een spel binnen de regels en binnen de grenzen, verkiezen quantumleiders een spelen met de grenzen, ze bedenken nieuwe regels en vinden het spel opnieuw uit.

 

De schreeuwende behoefte aan nieuw leiderschap

De interne en externe dynamieken zijn zo groot dat ze als het ware een nieuw soort leiderschap genereren. Met name de technologische ontwikkeling is zo sterk dat we een creatieve herstructurering nodig hebben. De nieuwe quantumopvatting voor leiders en managers komt erop neer dat sprake is van voortdurende ontwikkeling, holistische sterk met elkaar verbonden zelforganiserende systemen die door middel van trial-and-error de toekomst onderzoeken. Vanuit de mens gezien worden mechanistische wetten vervangen door zingeving, doel en motivatie als dynamische organisatieprincipes van ons leven en onze organisaties.

Daarbij passen het vertrouwen in mensen en systemen, het opbouwen van teams, flexibiliteit en dialoog, openstaan voor onbekende ontwikkelingen. Dienstbaarheid is een kernwaarde, omdat je beseft deel te zijn van ene groter geheel. Daarmee spoort ook een meer organische benadering van complexe, adaptieve systemen, die in creatieve en dialoog staan met hun omgeving, gevoelig zijn voor verandering, maar zich snel kunnen aanpassen. Ze zijn op hun best in instabiele situaties en stimuleren samenwerken in plaats van tegenwerken. Het onzekerheidsprincipe van Heisenberg maakt aannemelijk dat het stellen van goede vragen voorop staat. Ze proberen verschillende mogelijkheden uit en krijgen op die manier meer inzicht in de complexiteiten waarmee ze geconfronteerd worden……

Lees de pdf

Zeelenberg beoogt met de Leercirkels leidinggevenden en professionals bewust te maken van de verandernoodzaak in het publieke domein. Zij doet dat door deelnemers te inspireren vanuit een originele kijk op zaken en hen  te laten reflecteren op ingesleten patronen en mechanismen in het gedrag van mens en organisatie. Lerend veranderen is dus de praktijk, maar nooit zonder kennis, informatie en boeken. Daarom is het mooi dat Zeelenberg de samenwerking is aangegaan met Managementboek. Managementboek probeert op allerlei manieren mensen uit het vak en de praktijk van organisatieverandering te voeden met nieuwe inzichten en kennisproducten. Via onderstaande knop kan je het besproken boek direct bij Managementboek kopen. De bestelling, betaling en verzending verloopt via hun eigen website.

Managementboek is het toonaangevende tijdschrift op het gebied van organisatieontwikkeling. Een must dus voor professionals in de private èn publieke sector om kennis te nemen van de meest recente inzichten van bekende en minder auteurs. Managementboek biedt haar lezers via blogs nog een viertal mogelijkheden om kennis te verdiepen. Allereerst door Interviews te houden met auteurs van recent verschenen boeken, die een duidelijke boodschap hebben. Daarnaast is er een rubriek Actueel, met previews van auteurs op hun pas verschenen of nog te verschijnen boek. Een goed mogelijkheid dus om de persoon en drijfveren achter het boek te leren kennen. De rubriek Recensies bevat een kritische evaluatie door externe redacteuren van recent verschenen boeken. Is dus handig om de mening te horen van iemand die is ingevoerd in de materie. Tot slot, is er een Opinie blog van professionals die in de vorm van een column hun visie op een vraagstuk, aanpak of methode onder de aandacht van de lezers van Managementboek willen brengen. Vaak heel leerzaam.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment