Uittreksel

Lerende scholen; het vijfde discipline handboek voor onderwijzers, ouders en iedereen die betrokken is bij scholing van Peter Senge c.s.

Dit boek borduurt voort op het invloedrijke boek in organisatieveranderingsland van Peter Senge ‘De  vijfde discipline; de kunst en praktijk van de lerende organisatie’. Dit maal toegepast op het brede veld van onderwijs, waarin gepleit wordt voor een gemeenschap, waarin leven, leren en werken organisch met elkaar verbonden zijn. De school is een onmisbaar subsysteem waarin een op horizontaal leren door alle betrokkenen gerichte attitude de toekomst heeft en niet een van bovenaf gereguleerde aanpak. Als aangesloten wordt bij de ambities van individuele mensen dan zullen betere prestaties in de toekomst worden geboekt, zo is de veronderstelling. Kortom: de school is het draaipunt waaromheen veranderingen in onderwijs en samenleving scharnieren. Een lerende school is niet zozeer een bepaalde plek met een bepaald gebouw, maar een ontmoetingsplaats waar mensen kunnen leren en op zoek zijn naar mogelijkheden om hun mogelijkheden te verbreden en vergroten.

De vijf disciplines van Senge zijn geen programma’s die van buitenaf opgelegd worden, maar terreinen van onderzoek en oefening voor individuen en groepen. Het gaat dus om leerdisciplines die helpen paradoxen, dilemma’s en druk binnen het (onderwijs)systeem het hoofd te bieden. De vijf disciplines zijn cruciaal voor de overgang van een geïsoleerde professionalisering naar een uitgebreide systeemontwikkeling. Van de vijf disciplines zijn minimaal twee methoden – gemeenschappelijke visie en persoonlijk meesterschap – geschikt voor het ontwikkelen en gebruiken van ambitie (intrinsieke verlangen waaruit ook veel energie voortkomt). Bij twee andere methoden – mentale modellen en teamleren – staat de reflectie voorop. Vaak wordt weinig aandacht besteed aan reflectie en onderzoek en dat is de reden dat samenwerking tussen partijen moeilijk van de grond komt als gevolg van verschillende wereldbeelden. De laatste methode van systeemdenken verwijst naar de onderlinge afhankelijkheid van mensen en de rol van de context daarbij. In feite houdt deze de andere vier disciplines bij elkaar en daarmee vormt het de kern voor verandermanagement. Ook aan het leren zien’ van patronen en samenhangen schort het vaak, omdat alles in vakjes wordt opgedeeld. Onderstaand model geeft aan dat een lerende organisatie investeert in vijf disciplines met drie onderliggende waarden: ambitie/veranderenergie, reflectie/begrijpen, samenhang zien en aanbrengen.

Naast de 5 disciplines, onderscheidt Senge 3 niveaus van verklaren (op basis van gebeurtenissen, gedrag en structuur), 7 leerbeperkingen (ik-ben-mijn-positie, de vijand is daar syndroom, de illusie van actienemen, focus op concurrentie, gekookte kikker syndroom, illusie van leren van ervaringen, mythe van managementteam), 9 gedragspatronen die de aandacht van managers verdienen (vertraging, gelimiteerde groei, verplaatsen van het probleem, afbrokkelende doelstellingen, escalatieloop, succes naar succesvolste, gevecht om schaarse middelen, oplossingen die niet oplossen, groei en onder-investering).

Zeelenberg beoogt met de Leercirkels leidinggevenden en professionals bewust te maken van de verandernoodzaak in het publieke domein. Zij doet dat door deelnemers te inspireren vanuit een originele kijk op zaken en hen  te laten reflecteren op ingesleten patronen en mechanismen in het gedrag van mens en organisatie. Lerend veranderen is dus de praktijk, maar nooit zonder kennis, informatie en boeken. Daarom is het mooi dat Zeelenberg de samenwerking is aangegaan met Managementboek. Managementboek probeert op allerlei manieren mensen uit het vak en de praktijk van organisatieverandering te voeden met nieuwe inzichten en kennisproducten. Via onderstaande knop kan je het besproken boek direct bij Managementboek kopen. De bestelling, betaling en verzending verloopt via hun eigen website.

Managementboek is het toonaangevende tijdschrift op het gebied van organisatieontwikkeling. Een must dus voor professionals in de private èn publieke sector om kennis te nemen van de meest recente inzichten van bekende en minder auteurs. Managementboek biedt haar lezers via blogs nog een viertal mogelijkheden om kennis te verdiepen. Allereerst door Interviews te houden met auteurs van recent verschenen boeken, die een duidelijke boodschap hebben. Daarnaast is er een rubriek Actueel, met previews van auteurs op hun pas verschenen of nog te verschijnen boek. Een goed mogelijkheid dus om de persoon en drijfveren achter het boek te leren kennen. De rubriek Recensies bevat een kritische evaluatie door externe redacteuren van recent verschenen boeken. Is dus handig om de mening te horen van iemand die is ingevoerd in de materie. Tot slot, is er een Opinie blog van professionals die in de vorm van een column hun visie op een vraagstuk, aanpak of methode onder de aandacht van de lezers van Managementboek willen brengen. Vaak heel leerzaam.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment