Uittreksel

De ontdekking van de toekomst ; wat we al weten, is niet te geloven van Wim de Ridder

 

Dit boek van Wim de Ridder, verschenen halverwege 2014, staat in het perspectief van het optimistische toekomstgeloof van de Verlichting. De technologie is de drijvende kracht van de vooruitgang, maar hoewel we geen idee hebben van wat de gevolgen voor het leven op aarde zijn, heeft het boek toch een optimistische grondtoon. Een positief wereldbeeld van wat er allemaal mogelijk is èn in het verschiet ligt. Uitgebreid onderzoek naar trends en ontwikkelingen, gevoed door inzichten uit het verleden liggen ten grondslag aan zijn analyses.

 

De Global Future 2045 beweging onder aanvoering van de Russische ondernemer Dmitry Itskov, gesteund door vele wetenschappers, krijgt steeds meer politieke invloed en beoogt een transformatie naar wat ze het neohumane tijdperk noemen, een nieuwe futuristische werkelijkheid, die gebaseerd is op vijf principes: high spirituality, high culture, high ethics, high science en high technologies. Dit programma dateert van begin 2011. Nu we precies 6 jaar later zitten, is het opvallend dat we verder verwijderd dan ooit lijken te zijn van deze vijf principes. Plat materialisme, platte communicatie en beschaving, geen respect en moraal, anti-feiten en nep feiten en terug naar oude productiemethoden en verhoogde inzet op fossiele brandstof. Die beweging is zichtbaar onder Trump en ook in Europa bespeurbaar onder het ‘populisme’.

Dit intermezzo geeft aan dat mooie ideeën een maakbaarheid suggereren die er niet blijkt te zijn, ook niet door de populisten die denken dat wanneer het volk gevolgd wordt het allemaal wel goed komt.

 

Leidend in dit boek is de exponentiële ontwikkeling van de computertechnologie in de vorm van de wet van Moore, die in 1965 al voorspelde dat de prestatie van de computerchips iedere twee jaar zouden verdubbelen tegen een gelijkblijvende prijs. De futuroloog Ray Kurzweil toonde aan dat de rekenkracht van allerlei apparaten iedere twee jaar verdubbelt. De wet van Cooper stelt dat de capaciteit van draadloze communicatie gemeten in het aantal bits iedere 30 maanden verdubbelt.

Deze wetten die ook gemonitord werden en grotendeels over juistheid berusten, geven allemaal aan dat die exponentiële ontwikkeling heel sterk onze visie op technologische ontwikkeling heeft veranderd. Het gaat niet om fysische wetten, maar om een menselijk geloofsysteem. Techniek maakt heel veel mogelijk, maar er zal ook sprake zijn van terrorisme, corruptie en grote maatschappelijke spanningen, omdat het menselijk gedrag geen gelijke tred houdt met die technologische mogelijkheden. Dit is zo’n beetje de basisredenering van De Ridder. In mijn optiek is technologie een neutrale ontwikkeling, die ten goede en ten kwade kan worden ingezet.

Zeelenberg beoogt met de Leercirkels leidinggevenden en professionals bewust te maken van de verandernoodzaak in het publieke domein. Zij doet dat door deelnemers te inspireren vanuit een originele kijk op zaken en hen  te laten reflecteren op ingesleten patronen en mechanismen in het gedrag van mens en organisatie. Lerend veranderen is dus de praktijk, maar nooit zonder kennis, informatie en boeken. Daarom is het mooi dat Zeelenberg de samenwerking is aangegaan met Managementboek. Managementboek probeert op allerlei manieren mensen uit het vak en de praktijk van organisatieverandering te voeden met nieuwe inzichten en kennisproducten. Via onderstaande knop kan je het besproken boek direct bij Managementboek kopen. De bestelling, betaling en verzending verloopt via hun eigen website.

Managementboek is het toonaangevende tijdschrift op het gebied van organisatieontwikkeling. Een must dus voor professionals in de private èn publieke sector om kennis te nemen van de meest recente inzichten van bekende en minder auteurs. Managementboek biedt haar lezers via blogs nog een viertal mogelijkheden om kennis te verdiepen. Allereerst door Interviews te houden met auteurs van recent verschenen boeken, die een duidelijke boodschap hebben. Daarnaast is er een rubriek Actueel, met previews van auteurs op hun pas verschenen of nog te verschijnen boek. Een goed mogelijkheid dus om de persoon en drijfveren achter het boek te leren kennen. De rubriek Recensies bevat een kritische evaluatie door externe redacteuren van recent verschenen boeken. Is dus handig om de mening te horen van iemand die is ingevoerd in de materie. Tot slot, is er een Opinie blog van professionals die in de vorm van een column hun visie op een vraagstuk, aanpak of methode onder de aandacht van de lezers van Managementboek willen brengen. Vaak heel leerzaam.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment