Onderzoek

Steentjes in de vijver

‘Transities zijn mensenwerk’, is de openingszin in het nieuwste boek van Jan Rotmans. Dat idee is  niet nieuw en vormt een belangrijk onderdeel van het nieuwe management denken. Verandering begint bij mensen. Zeelenberg| Adviseurs voor mens en organisatie, hanteert dit als uitgangspunt van de leercirkels Leiderschap en talentontwikkeling, die zij vanaf 2014 voor organisaties in verandering ontwikkelen. Hun aanpak is gericht op persoonlijke transformatie van deelnemers met als doel een impact op de organisatie waar zij werken. Werkt dat? Enquête onderzoek onder deelnemers laat zien dat zij zelf wel het gevoel hebben veranderd te zijn, maar wat dit voor de organisatie betekent is (nog) niet duidelijk. Om hier meer inzicht in te krijgen is onderzoek op locatie nodig, zodat je dicht op de dagelijkse praktijk zit. Dan, zo is het idee, kan je echt zien wat er gebeurt.

In opdracht van Zeelenberg werk ik hiervoor een opzet uit, een nieuwe – kwalitatieve – manier van onderzoek doen. Het is een experiment. De gemeente Etten-Leur gaat de uitdaging aan om dit experiment uit te voeren. De gemeentesecretaris is intern opdrachtgever van het onderzoek. Zij wil graag weten wat de organisatie hieruit kan leren. Ik voer het onderzoek uit van begin februari tot eind juni 2018. De resultaten beschrijf ik in dit verslag.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment