Recensie

Vind je waarom; een praktische gids voor het ontdekken van je hogere doel

 

In 2009 verscheen het invloedrijke boek van Simon Sinek ‘Begin met het waarom’. Het boek had grote invloed op mens in organisatie, omdat organisaties merkten dat zin- en betekenisgeving belangrijk zijn voor mensen die samen verantwoordelijkheid willen dragen voor een betere toekomst. We zijn nu acht jaar verder en de behoefte aan waardensturing is alleen maar sterker geworden. Een tweede vervolgboek diende zich aan: ‘Vind je waarom’. Stond in het eerste boek de bewustwording van de Waarom-vraag centraal, in dit boek gaat het om de bepaling van de Waarom-vraag en de vraag op welke wijze de Waarom-vraag kan worden uitgewerkt.

Het boek is geschreven door twee van Sinek’s naaste medewerkers, David Mead en Peter Docker, beide werkzaam in de Start With Why-beweging en inmiddels een instituut met groeiende bekendheid. Zij nemen ons op prettige en ontspannen wijze mee in de zoektocht naar de Why van individu en organisatie(onderdeel). Het is, zoals Sinek in het voorwoord zelf schrijft, een praktische gids om de Why te ontdekken, deze woorden te geven en uit te werken naar hoe je de bedoeling kan vertalen naar waarden, gedrag, instrumenten. Doel van het boek is niet alleen om de immer zwevende Why handen en voeten te geven, maar ook om een beweging op gang te brengen, om mensen ‘mee te krijgen’ in de bepaling en uitwerking van de Why van henzelf en van de organisatie waar zij deel van uitmaken. De auteurs zien zichzelf als pioniers om anderen te helpen bij de oversteek naar de nieuwe tijd door de Why-vraag stelselmatig op te werpen en de betekenis ervan door te vertalen naar de waardencreatie voor de klanten en cliënten.

De opbouw van het boek is logisch en begint met het te laten zien hoe lastig het is om door te dringen tot onze Why. Waardoor worden we gedreven, wat geeft ons voldoening? Vaak blijven we steken in woorden over wat we doen en welke functie we bekleden. Ons eigen verhaal dat teruggrijpt op onze oorsprong, onze ervaringen in het verleden en onze gevoelens, is buiten beeld geraakt. Juist dat betekent dat we minder voldoening putten uit ons werk en dat het succes op organisatieniveau ook achterblijft. De auteurs laten zien dat het verzamelen van verhalen en het vervolgens identificeren van thema’s in die verhalen leidt tot een kernachtige persoonlijke mission statement. Daarin staat aangegeven wat wij aan het leven van anderen bijdragen en welke impact dat op die anderen heeft. Het praktische karakter van het boek wordt geïllustreerd door de beschrijving hoe je als mens/organisatie met medewerking van anderen kunt komen tot een (voorlopige) waarom. Daarbij is de rol van een facilitator/partner onontbeerlijk en de auteurs laten zien hoe deze op slimme en respectvolle wijze onze verhalen kan vertalen richting Why-statement.

Zeelenberg beoogt met de Leercirkels leidinggevenden en professionals bewust te maken van de verandernoodzaak in het publieke domein. Zij doet dat door deelnemers te inspireren vanuit een originele kijk op zaken en hen  te laten reflecteren op ingesleten patronen en mechanismen in het gedrag van mens en organisatie. Lerend veranderen is dus de praktijk, maar nooit zonder kennis, informatie en boeken. Daarom is het mooi dat Zeelenberg de samenwerking is aangegaan met Managementboek. Managementboek probeert op allerlei manieren mensen uit het vak en de praktijk van organisatieverandering te voeden met nieuwe inzichten en kennisproducten. Via onderstaande knop kan je het besproken boek direct bij Managementboek kopen. De bestelling, betaling en verzending verloopt via hun eigen website.

Managementboek is het toonaangevende tijdschrift op het gebied van organisatieontwikkeling. Een must dus voor professionals in de private èn publieke sector om kennis te nemen van de meest recente inzichten van bekende en minder auteurs. Managementboek biedt haar lezers via blogs nog een viertal mogelijkheden om kennis te verdiepen. Allereerst door Interviews te houden met auteurs van recent verschenen boeken, die een duidelijke boodschap hebben. Daarnaast is er een rubriek Actueel, met previews van auteurs op hun pas verschenen of nog te verschijnen boek. Een goed mogelijkheid dus om de persoon en drijfveren achter het boek te leren kennen. De rubriek Recensies bevat een kritische evaluatie door externe redacteuren van recent verschenen boeken. Is dus handig om de mening te horen van iemand die is ingevoerd in de materie. Tot slot, is er een Opinie blog van professionals die in de vorm van een column hun visie op een vraagstuk, aanpak of methode onder de aandacht van de lezers van Managementboek willen brengen. Vaak heel leerzaam.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment