Recensie

Quantum leiderschap

Danah Zohar heeft aan haar twee bestsellers The Quantum Self (1990) en Spiritual Intelligence (2004) zeer recentelijk een derde toegevoegd over ‘ Quantum leiderschap’. Vanuit een diep doorvoelde noodzaak om echt te veranderen – de kapitalistische cultuur heeft volgens haar een onhoudbaar systeem voortgebracht dat in elk opzicht op z’n grenzen stuit – gaat Zohar na hoe leiders en organisaties bij kunnen dragen aan een fundamentele transformatie door toegang te zoeken tot hun spirituele kern. Dat is waar zij betekenis aan kunnen ontlenen, waar zij waarde aan kunnen toevoegen en waarover zij kunnen reflecteren.

Danah Zohar, natuurkundige, filosoof en psycholoog en één van de meest vooraanstaande denkers over management heeft een zeer bijzonder èn lijvig boek geschreven over fundamenteel veranderen. Dat doet zij door te beschrijven hoe het denken binnen de natuurwetenschap en de psychologie doorwerken in ons wereldbeeld en in de wijze waarop wij tegen organisatie- en leiderschapsontwikkeling aankijken. Zo laat ze bijvoorbeeld zien hoe Newton’s mechanische, lineaire en reductionistische groeidenken overstegen wordt door de – overigens nog niet uit-ontwikkelde – Quantumfysica. Deze kenmerkt zich onder meer door onderling communicerende elkaar overlappende patronen van dynamische energie, schijnbare toevalligheid, hoge mate van complexiteit, onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Verder laat ze zien dat het menselijke brein op drie manieren kan denken. Allereerst serieel deeltjesachtig, rationeel-logisch en regel-geleid en daarmee overeenkomend met het Newtoniaanse denken. Daarnaast parallel, golfachtig, associatief-emotioneel en gewoonte-geleid. Tot slot, ons zogenaamde creatieve, reflectieve Quantumdenken. In dit denken worden al onze aannamen, waarden en mentale modellen ter discussie gesteld.

Zeelenberg beoogt met de Leercirkels leidinggevenden en professionals bewust te maken van de verandernoodzaak in het publieke domein. Zij doet dat door deelnemers te inspireren vanuit een originele kijk op zaken en hen  te laten reflecteren op ingesleten patronen en mechanismen in het gedrag van mens en organisatie. Lerend veranderen is dus de praktijk, maar nooit zonder kennis, informatie en boeken. Daarom is het mooi dat Zeelenberg de samenwerking is aangegaan met Managementboek. Managementboek probeert op allerlei manieren mensen uit het vak en de praktijk van organisatieverandering te voeden met nieuwe inzichten en kennisproducten. Via onderstaande knop kan je het besproken boek direct bij Managementboek kopen. De bestelling, betaling en verzending verloopt via hun eigen website.

Managementboek is het toonaangevende tijdschrift op het gebied van organisatieontwikkeling. Een must dus voor professionals in de private èn publieke sector om kennis te nemen van de meest recente inzichten van bekende en minder auteurs. Managementboek biedt haar lezers via blogs nog een viertal mogelijkheden om kennis te verdiepen. Allereerst door Interviews te houden met auteurs van recent verschenen boeken, die een duidelijke boodschap hebben. Daarnaast is er een rubriek Actueel, met previews van auteurs op hun pas verschenen of nog te verschijnen boek. Een goed mogelijkheid dus om de persoon en drijfveren achter het boek te leren kennen. De rubriek Recensies bevat een kritische evaluatie door externe redacteuren van recent verschenen boeken. Is dus handig om de mening te horen van iemand die is ingevoerd in de materie. Tot slot, is er een Opinie blog van professionals die in de vorm van een column hun visie op een vraagstuk, aanpak of methode onder de aandacht van de lezers van Managementboek willen brengen. Vaak heel leerzaam.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment