Recensie

Nooit af (permanent bètaversie)

Een nieuwe kijk op de fundamenten van ons leven: werk, school, zorg, overheid en management

 

‘Nooit Af’ gaat over onbeperkte mogelijkheden om vorm te geven aan de toekomst, die al begonnen is en de mechanismen en manipulaties die ervoor zorgen dat organisaties die mogelijkheden niet zien of niet willen benutten. Het boek toont ons óók fragmenten van de onderstroom in de samenleving, die zullen leiden tot doorbraakinnovaties in de zorg, financiën, onderwijs, overheid, energiesector, bouw en entertainment. We staan voor grote veranderingen, die enkele innovators al hebben ingezet.

 

Vijf jaar geleden verscheen van beide auteurs het boek ‘Easycratie’ over een nieuwe visie op werken en organiseren. Het dunne boekje kreeg meteen de aandacht die het verdiende, omdat de spelregels van de nieuwe economie, de deeleconomie, helder en wervend verwoord werden. Dat was nog niet eerder gebeurd. En nu, vijf jaar later verschijnt het kloeke vervolgboek over de verdere ontwikkeling richting netwerksamenleving. De titel “Nooit af” verwijst naar de mindshift die zich in de samenleving aan het voltrekken is. Deze komt er op neer dat wij als organiseerders van ons eigen leven los moeten zien te komen van de idee dat oplossingen permanent en dat zekerheden vanzelfsprekend zijn. De snelheid in de samenleving en de grote mate van dynamiek en onzekerheid dwingen ons af te stappen van het denken in afgeronde gehelen. Voordat we grondig aan oplossingen werken, heeft de tijd ons al weer ingehaald. Het boek pleit voor tijdelijke systemen en gelegenheidscombinaties rond concrete vragen en opgaven. In die zin is het boek zèlf ook niet af en een voorlopige versie. Stilletjes kondigen Aslander en Witteveen een derde deel aan van deze trilogie over de nieuwe tijd.

Zeelenberg beoogt met de Leercirkels leidinggevenden en professionals bewust te maken van de verandernoodzaak in het publieke domein. Zij doet dat door deelnemers te inspireren vanuit een originele kijk op zaken en hen  te laten reflecteren op ingesleten patronen en mechanismen in het gedrag van mens en organisatie. Lerend veranderen is dus de praktijk, maar nooit zonder kennis, informatie en boeken. Daarom is het mooi dat Zeelenberg de samenwerking is aangegaan met Managementboek. Managementboek probeert op allerlei manieren mensen uit het vak en de praktijk van organisatieverandering te voeden met nieuwe inzichten en kennisproducten. Via onderstaande knop kan je het besproken boek direct bij Managementboek kopen. De bestelling, betaling en verzending verloopt via hun eigen website.

Managementboek is het toonaangevende tijdschrift op het gebied van organisatieontwikkeling. Een must dus voor professionals in de private èn publieke sector om kennis te nemen van de meest recente inzichten van bekende en minder auteurs. Managementboek biedt haar lezers via blogs nog een viertal mogelijkheden om kennis te verdiepen. Allereerst door Interviews te houden met auteurs van recent verschenen boeken, die een duidelijke boodschap hebben. Daarnaast is er een rubriek Actueel, met previews van auteurs op hun pas verschenen of nog te verschijnen boek. Een goed mogelijkheid dus om de persoon en drijfveren achter het boek te leren kennen. De rubriek Recensies bevat een kritische evaluatie door externe redacteuren van recent verschenen boeken. Is dus handig om de mening te horen van iemand die is ingevoerd in de materie. Tot slot, is er een Opinie blog van professionals die in de vorm van een column hun visie op een vraagstuk, aanpak of methode onder de aandacht van de lezers van Managementboek willen brengen. Vaak heel leerzaam.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment