Recensie

No box

Leef je waarden in leiderschap

 

In feite gaat ‘No box’ over de ontwikkeling van de bedrijfssleutelaar en inspirator Menno Molendijk zelf.  Het boek pleit voor een zo onbevangen mogelijke kijk op onszelf en onze omgeving, als  voorwaarde om werkelijk te kunnen veranderen. De auteur maakt ons bewust van de vele boxen waarin we zitten en die ons beletten om op creatieve wijze effectief vraagstukken aan te pakken. No box gaat over mentale en sociale innovatie om ons op een nieuwe manier tot elkaar te gaan verhouden, omdat oude wegen vastlopen en oude vormen niet meer passend zijn. Kern van deze innovatie is dat we stelselmatig de lastige waarom-vraag moeten stellen.

 

Terwijl het enkele jaren geleden verschenen boek Leiderschap op een A4-tje vooral een doe-boek was, gericht op het versterken van leiderschap door feitelijk gedrag te beïnvloeden, gaat dit boek van dezelfde auteur veel verder. Of neen, het is omgekeerd: het boek stelt een aantal vragen, die voorafgaan aan het doen en die Molendijk essentieel acht voor – wat ik dan maar ‘nieuw leiderschap’ – noem. Het zijn vragen die ontstaan door achtereenvolgens in gesprek te gaan met jezelf over hoe je geloofwaardiger je boodschap kunt overbrengen, met je team en organisatie over hoe je de veranderpijn hanteerbaar kunt maken en – tot slot – met de maatschappij hoe je mensen kunt helpen zich voor te bereiden op de nieuwe tijd en hoe je betekenisvol kunt zijn voor de wereld om je heen. In die gesprekken en dialogen gaat het om zaken die je van waarde vindt. Waarden dus. En daarmee zijn we aanbeland bij de ondertitel van het boek. Door constante reflectie op en interactie van jezelf met je omgeving worden waarden expliciet gemaakt en toon je leiderschap. Dat geeft een goed gevoel.

Zeelenberg beoogt met de Leercirkels leidinggevenden en professionals bewust te maken van de verandernoodzaak in het publieke domein. Zij doet dat door deelnemers te inspireren vanuit een originele kijk op zaken en hen  te laten reflecteren op ingesleten patronen en mechanismen in het gedrag van mens en organisatie. Lerend veranderen is dus de praktijk, maar nooit zonder kennis, informatie en boeken. Daarom is het mooi dat Zeelenberg de samenwerking is aangegaan met Managementboek. Managementboek probeert op allerlei manieren mensen uit het vak en de praktijk van organisatieverandering te voeden met nieuwe inzichten en kennisproducten. Via onderstaande knop kan je het besproken boek direct bij Managementboek kopen. De bestelling, betaling en verzending verloopt via hun eigen website.

Managementboek is het toonaangevende tijdschrift op het gebied van organisatieontwikkeling. Een must dus voor professionals in de private èn publieke sector om kennis te nemen van de meest recente inzichten van bekende en minder auteurs. Managementboek biedt haar lezers via blogs nog een viertal mogelijkheden om kennis te verdiepen. Allereerst door Interviews te houden met auteurs van recent verschenen boeken, die een duidelijke boodschap hebben. Daarnaast is er een rubriek Actueel, met previews van auteurs op hun pas verschenen of nog te verschijnen boek. Een goed mogelijkheid dus om de persoon en drijfveren achter het boek te leren kennen. De rubriek Recensies bevat een kritische evaluatie door externe redacteuren van recent verschenen boeken. Is dus handig om de mening te horen van iemand die is ingevoerd in de materie. Tot slot, is er een Opinie blog van professionals die in de vorm van een column hun visie op een vraagstuk, aanpak of methode onder de aandacht van de lezers van Managementboek willen brengen. Vaak heel leerzaam.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment