Recensie

Het agoramodel

De wereld is eenvoudiger dan je denkt

 

Op 13 maart 2015 overleed de toenmalige denker des Vaderlands, René Gude aan een langdurige ziekte. In de maanden daarvoor hebben een aantal vrienden en vakgenoten hem bevraagd naar zijn wereldbeschouwing, dat hij de naam van agoramodel meegaf. De interviews zijn gebundeld tot een  boek dat gaat over de vraag hoe wij, mensen, ons leven organiseren, leren en zingeven. Het is een zeer origineel boek geworden, klein van omvang, maar groot qua reikwijdte en daarom voor iedereen die met het organiseren van zijn leven en werk bezig is, de moeite waard te lezen. De auteur – en daar was hij filosoof voor – prikt feilloos het complexiteitsdenken door. Een apriori waar bijvoorbeeld de organisatiewetenschappers zo graag van uit gaan.

 

Kern van de boodschap die Gude ons meegeeft is dat de vigerende trend van individualisering als de opvatting dat je de goede samenleving alleen kunt opbouwen door individuen te versterken (zelfontplooiing) een – wat hij noemt – minimale maatschappijvormingsstrategie is. We hebben zingeving te veel in de privésfeer geduwd en dat geeft steeds meer ongemak, omdat we te weinig doen met onze vermogens, het cultiveren ervan en het associëren van ons aan anderen. Met andere woorden: we moeten weer meer energie steken in collectiefvorming, omdat we daardoor in staat zijn onze kwaliteiten aan te scherpen; kwaliteiten waar we als samenleving juist zo veel behoefte aan hebben.

Zeelenberg beoogt met de Leercirkels leidinggevenden en professionals bewust te maken van de verandernoodzaak in het publieke domein. Zij doet dat door deelnemers te inspireren vanuit een originele kijk op zaken en hen  te laten reflecteren op ingesleten patronen en mechanismen in het gedrag van mens en organisatie. Lerend veranderen is dus de praktijk, maar nooit zonder kennis, informatie en boeken. Daarom is het mooi dat Zeelenberg de samenwerking is aangegaan met Managementboek. Managementboek probeert op allerlei manieren mensen uit het vak en de praktijk van organisatieverandering te voeden met nieuwe inzichten en kennisproducten. Via onderstaande knop kan je het besproken boek direct bij Managementboek kopen. De bestelling, betaling en verzending verloopt via hun eigen website.

Managementboek is het toonaangevende tijdschrift op het gebied van organisatieontwikkeling. Een must dus voor professionals in de private èn publieke sector om kennis te nemen van de meest recente inzichten van bekende en minder auteurs. Managementboek biedt haar lezers via blogs nog een viertal mogelijkheden om kennis te verdiepen. Allereerst door Interviews te houden met auteurs van recent verschenen boeken, die een duidelijke boodschap hebben. Daarnaast is er een rubriek Actueel, met previews van auteurs op hun pas verschenen of nog te verschijnen boek. Een goed mogelijkheid dus om de persoon en drijfveren achter het boek te leren kennen. De rubriek Recensies bevat een kritische evaluatie door externe redacteuren van recent verschenen boeken. Is dus handig om de mening te horen van iemand die is ingevoerd in de materie. Tot slot, is er een Opinie blog van professionals die in de vorm van een column hun visie op een vraagstuk, aanpak of methode onder de aandacht van de lezers van Managementboek willen brengen. Vaak heel leerzaam.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment