Recensie

Gelukkig druk?!

Een aanzet tot werkdrukbeleid – Maarten de Winter

 

De titel van het boek dat Maarten de Winter in samenwerking met andere kennispartners van het waardennetwerk Archimedes heeft geschreven geeft precies het dilemma van deze tijd aan. Zijn we wel lekker druk bezig op ons werk, kunnen we dat zelf beïnvloeden en hoe doe je dat? De aanzet voor een nieuw en waarderend werkdrukbeleid is niet alleen sympathiek, maar ook hard nodig, omdat de huidige visie op arbeid, de doelen van werkdrukbeleid en de interventies volstrekt onvoldoende zijn als antwoord op een toekomst van dynamiek en complexiteit. In die constatering zit de kracht van het boek, maar ook enigszins de kritiek op het boek.

De auteurs voelen feilloos aan dat het thema werkdruk niet langer benaderd zou moeten worden vanuit de invalshoek van schaarste aan arbeid, zoals de gematigde liberaal-kapitalistische mainstream nog steeds suggereert. Dat leidt tot schijndiscussies en interventies op deelproblemen. Met als gevolg dat er niets wezenlijks gebeurt aan het kolossale productiviteitsverlies als gevolg van ‘systematische uitval’, noch aan de lage arbeidssatisfactie van al die professionals die een hoge opleiding hebben genoten. Neen, De Winter c.s. wijzen op ‘tijd’ als schaarste factor. Tijdsgebrek is de factor die zorgt voor werkdruk. Maar tijd kan ook positief beïnvloed kan worden, kan ruimte en inspiratie bieden, zowel objectief als subjectief, zowel op individueel niveau, als op team- en organisatieniveau.  Het streven van de auteurs is gericht op een zogenaamd waarderend werkdrukbeleid dat een hefboom vormt voor de ontwikkeling van mens en organisatie. Dit beleid zorgt tevens voor balans tussen – wat zij noemen – conversie (mate van effectieve benutting van de potentialiteit van medewerkers) en waardecreatie (de positieve beleving van klanten en stakeholders).

Zeelenberg beoogt met de Leercirkels leidinggevenden en professionals bewust te maken van de verandernoodzaak in het publieke domein. Zij doet dat door deelnemers te inspireren vanuit een originele kijk op zaken en hen  te laten reflecteren op ingesleten patronen en mechanismen in het gedrag van mens en organisatie. Lerend veranderen is dus de praktijk, maar nooit zonder kennis, informatie en boeken. Daarom is het mooi dat Zeelenberg de samenwerking is aangegaan met Managementboek. Managementboek probeert op allerlei manieren mensen uit het vak en de praktijk van organisatieverandering te voeden met nieuwe inzichten en kennisproducten. Via onderstaande knop kan je het besproken boek direct bij Managementboek kopen. De bestelling, betaling en verzending verloopt via hun eigen website.

Managementboek is het toonaangevende tijdschrift op het gebied van organisatieontwikkeling. Een must dus voor professionals in de private èn publieke sector om kennis te nemen van de meest recente inzichten van bekende en minder auteurs. Managementboek biedt haar lezers via blogs nog een viertal mogelijkheden om kennis te verdiepen. Allereerst door Interviews te houden met auteurs van recent verschenen boeken, die een duidelijke boodschap hebben. Daarnaast is er een rubriek Actueel, met previews van auteurs op hun pas verschenen of nog te verschijnen boek. Een goed mogelijkheid dus om de persoon en drijfveren achter het boek te leren kennen. De rubriek Recensies bevat een kritische evaluatie door externe redacteuren van recent verschenen boeken. Is dus handig om de mening te horen van iemand die is ingevoerd in de materie. Tot slot, is er een Opinie blog van professionals die in de vorm van een column hun visie op een vraagstuk, aanpak of methode onder de aandacht van de lezers van Managementboek willen brengen. Vaak heel leerzaam.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment