Recensie

De nieuwe politiek van Europa

Luuk van Middelaar

 

Het boek gaat over de laatste acht jaar Europa. Wat was de bedoeling van Europa, wat blijkt het te zijn en welke noodzaak is er voor een nieuwe politiek gegeven de crises die we ervaren en ondervonden hebben? Crises die te maken hebben met grote complexe problemen, maar ook met de even ingewikkelde constitutie van Europa zelf. Luuk van Middelaar is erin geslaagd om van de crises, die we allemaal via de media hebben meegekregen, een leerzaam en toch spannend boek te maken. Hij laat zien dat die moeizame jaren vragen om zichtbaar leiderschap èn echte oppositie. Beide zijn noodzakelijk voor een levende democratie. In die zin is wat er over Europa gezegd wordt – hoewel extreem in z’n schaal en omvang – symptomatisch voor de democratie in het klein, voor ons kleine land met z’n vele gemeenten.

Eigenlijk gaat het boek over de ontwikkeling van Europa, van adolescent naar volwassenwording. In dat groeiproces doen zich crises voor; zaken die gebeuren maar niet te voorspellen zijn en soms zelfs niet denkbaar waren: de eurocrisis, de Oekraïnecrisis, de vluchtelingencrisis en de Brexitcrisis. Allemaal vraagstukken die niet meer pasten bij de weg der geleidelijkheid om problemen via  regels en verdragen in ‘technisch’ op te lossen (piecemeal engineering). Politiek wordt daarin teruggebracht tot uniforme consensusvorming. Steeds duidelijker wordt dat deze ingewikkelde vraagstukken vragen om beslissingen, initiatief en gezag om knopen door te hakken. Het gaat niet om management en governance, zoals we sinds de opgang van New Public Management weten, maar om leiderschap, handelend vermogen, kortom: government. Van Middelaar laat zien dat het vraagstuk van de visquota van een hele andere orde is dan van herplaatsing van 160.000 vluchtelingen in asielquota. Europa transformeert geleidelijk aan van idealistisch Vredesproject waarin de naties zouden moeten worden opgeheven (om oorlog te voorkomen) naar een Machtsproject, waarin naties gebonden worden om zo beter de gezamenlijke belangen in de wereld te dienen. Dat betekent dat dilemma’s erkend moeten worden en contingentie ingecalculeerd, dat gekozen moet worden uit hooguit sub-optimale oplossingen. En: dat soms openbaar vuile handen gemaakt moeten worden. Maar wel met overtuiging en gericht op het grotere geheel. Van Middelaar wijst op de geleidelijke verschuiving van puur regelpolitiek naar meer gebeurtenissenpolitiek. Het snel en tijdig inspelen op ontwikkelingen met een hoog afbreukrisico vraagt om een andere manier van politiek bedrijven, maar ook om andere machtsverhoudingen van de constitutie van Europa.

Zeelenberg beoogt met de Leercirkels leidinggevenden en professionals bewust te maken van de verandernoodzaak in het publieke domein. Zij doet dat door deelnemers te inspireren vanuit een originele kijk op zaken en hen  te laten reflecteren op ingesleten patronen en mechanismen in het gedrag van mens en organisatie. Lerend veranderen is dus de praktijk, maar nooit zonder kennis, informatie en boeken. Daarom is het mooi dat Zeelenberg de samenwerking is aangegaan met Managementboek. Managementboek probeert op allerlei manieren mensen uit het vak en de praktijk van organisatieverandering te voeden met nieuwe inzichten en kennisproducten. Via onderstaande knop kan je het besproken boek direct bij Managementboek kopen. De bestelling, betaling en verzending verloopt via hun eigen website.

Managementboek is het toonaangevende tijdschrift op het gebied van organisatieontwikkeling. Een must dus voor professionals in de private èn publieke sector om kennis te nemen van de meest recente inzichten van bekende en minder auteurs. Managementboek biedt haar lezers via blogs nog een viertal mogelijkheden om kennis te verdiepen. Allereerst door Interviews te houden met auteurs van recent verschenen boeken, die een duidelijke boodschap hebben. Daarnaast is er een rubriek Actueel, met previews van auteurs op hun pas verschenen of nog te verschijnen boek. Een goed mogelijkheid dus om de persoon en drijfveren achter het boek te leren kennen. De rubriek Recensies bevat een kritische evaluatie door externe redacteuren van recent verschenen boeken. Is dus handig om de mening te horen van iemand die is ingevoerd in de materie. Tot slot, is er een Opinie blog van professionals die in de vorm van een column hun visie op een vraagstuk, aanpak of methode onder de aandacht van de lezers van Managementboek willen brengen. Vaak heel leerzaam.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment