De impact van de veranderende omgeving waarin wij leven en werken is groot. Het brengt fantastische uitdagingen met zich mee. De verdeling van expertises in kleine partjes en de rol van de lokale overheid op een zekere afstand is voorbij. Verwacht mag worden dat wij ons midden in de samenleving begeven, faciliteren in plaats van bepalen, enthousiasmeren in plaats reageren, ruimte geven in plaats van regelen. Een nieuwe context is in ontwikkeling; een prachtige tijd.

 

Via de leercirkel Leiderschap & Talentontwikkeling bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om te werken aan persoonlijk leiderschap. Samen met collega’s uit diverse gemeenten worden zij geïnspireerd om anders naar vraagstukken en oplossingsrichtingen te kijken. Voor iedereen een persoonlijk proces waarbij iedere deelnemer de mogelijkheid krijgt er een eigen invulling en verdieping aan te geven. Het is mooi om te zien dat deze manier van leren en ontwikkelen vruchten afwerpt, uitdaagt en inspireert om zelf en in dialoog met andere collega’s te blijven ontwikkelen en bezig te zijn met talenten.

 

Ik wens namens gemeente Zundert de leercirkel Leiderschap & Talentontwikkeling veel succes bij de verdere ontwikkeling van de opleidingsprogramma’s en alle toekomstige deelnemers veel werkplezier en inspiratie toe!

 

Catharine Verberne

Adjunct directeur

Gemeente Zundert