Leercirkel

De toekomst ligt niet voor ons, maar in ons.

Overheden willen sterk innoveren en werken steeds meer samen, ze bieden daardoor een unieke kans voor een transitie van de ambtelijke organisatie, waarbij x maal 1 meer is dan de eenvoudige vermenigvuldiging.

Deze ambitie vraagt van de algemeen directeur transitie-sturing:  duiden van een richting, faciliteren van ontwikkelingen en het bieden van ruimte en support aan ‘koplopers’ binnen de organisatie. Transitiesturing bestaat uit “groot denken, klein doen”. Schakelen tussen niveaus en beweging creëren tussen landschap en niches.

Met de leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ waar we in 2015 mee begonnen zijn en sindsdien uitvoeren en begeleiden, dragen we bij aan deze transitie ambitie.

Leiderschap en talent-ontwikkeling

Essentie

De essentie van de leercirkel “leiderschap en talent-ontwikkeling” is meerledig:

  • De leercirkels zijn ontwikkeld vanuit de overtuiging dat verandering van mensen komt en pas in tweede instantie door systemen
  • Dat leidt ertoe dat we op zoek moeten naar innovators en pioniers binnen de organisaties.
  • Dat deze mensen zelf dilemma’s, paradoxen vanuit hun praktijk inbrengen (action learning).
  • Dat de begeleiders met hun inzichten, kennis en ervaring deelnemers op andere, meer waarde gerichte dan norm gerichte manieren naar hun cases leren kijken.
  • Dat de algemeen directeur zich committeert, de deelnemers support en steunt bij implementatie.

De uiteindelijke bedoeling is van ‘onderaf’ van ‘binnenuit’ verandering op gang brengen en bij voldoende kritische massa (deelnemers o.b.v. zelfleiderschap en samen-werking) een doorbraak binnen de organisatie realiseren.

Duurzaam en emergent leiderschap

Programma duurzaam en emergent leiderschap

Leercirkel voor gemeentesecretarissen

Sinds 2016 organiseren en begeleiden wij de leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ voor koplopers, medewerkers binnen de organisatie.  Met de leercirkels beogen we deelnemers naar hun cases te laten kijken ‘vanuit de toekomst die zich aandient’. Dit levert veel verrassende uitkomsten en andere ‘oplossingen’ voor ingebrachte vraagstukken, op.

Inmiddels ontstaat een beweging met impact in de organisaties.

Dit sluit aan bij onze ultieme Bedoeling met de leercirkels: bijdragen aan de vindtocht naar een nieuwe rol en vorm van de –lokale- overheid binnen de veranderende samenleving.

Wij merken dat de aansluiting van het gedachtengoed dat we inbrengen in de leercirkels, met de secretaris en directies van doorslaggevend belang is voor het beoogde effect.

Vandaar dit vergelijkbaar concept, maar nu vanuit het perspectief van secretaris en directie.

Op zoek naar leiderschap

[Lokale-] overheid in verandering.

Overkomt het me of wil ik het mee-maken?

“Als leidinggevende wordt je geacht leiding te geven aan verandering. En wel vanuit een positie die zich bevindt tussen het bestuur, de organisatie en de samenleving. Hoe belangrijk is die positie eigenlijk nog en welke betekenis heeft de verandering daarin?”

 

Op zoek naar het leiderschap van de toekomst

2 mannen, met een prikkelend verhaal en een inspirerende kijk op de toekomst. Jan Willem Zeelenberg  als ziener op de verandering van het beeld van de wereld om ons heen. Johan de Jager als reisleider voor wat deze verandering betekent voor onze manier van organiseren. 2 dagen het gesprek voeren over de zoektocht met elkaar, maar vooral ook die van jou zelf.

Er verandert zoveel om ons heen en we verwachten ook dat onze medewerkers wendbaarder worden. Maar vergeten we dan niet de vraag wat het voor ons zelf betekent? Is de houdbaarheidsdatum van het hiërarchische leiderschap niet bereikt? En wat is mijn betekenis als manager dan?

Het team - de mentoren & begeleiders

Jan Willem Zeelenberg

Even voorstellen of ‘wie denk je dat je bent vandaag?’.

“Ik ken mezelf, maar heb het slechts van horen zeggen”, zou ooit Aristoteles verzucht hebben”. En, inderdaad, is dat niet misschien de ‘ingewikkeldste’ vraag die op de achtergrond steeds speelt? Maar, bij nadere beschouwing is niet de vraag datgene dat ingewikkeld is, maar het antwoord! Het antwoord is namelijk volledig in-gewikkeld in de ‘tijd(geest)’ waarin we ‘voor de duur’ van ons leven aanwezig zijn, door de plaats waar deze ‘duur’ begint, zich socialiseert en voortduurt. Zo bezien vereist het antwoord op de vraag om ‘af-wikkelen’ of ont-wikkelen (de wikkels er af, de-mummificeren ).

Ook ik ben (1953), in de tijd van de ‘wederopbouw’ en de volwassenwording van de verzorgingsstaat, in een ingewikkelde wereld ‘ontstaan’. Ingewikkeld door de vele wikkels van de Westerse samenleving, de cultuur, de maatschappelijke positie, het geloof, studie en degenen met wie je verbintenissen aangaat. Ingewikkeld, maar volstrekt overzichtelijk, met op iedere vraag een antwoord, vanzelfsprekend en de moeite om te verdedigen en te behouden. Zelfs de vraag ‘wie ben ik’, was door het systeem reeds beantwoord. Kortom ‘een warme jas’, maar ik werd me bewust dat het klimaat verandert en die jas niet altijd meer het comfort biedt.

Lees verder..

Paul Misdorp

Net als veel andere mensen voel ik me regelmatig uit mijn evenwicht gebracht door de snelle veranderingen in mijn directe en minder directe omgeving. Ik heb ervaren wat het is om speelbal te zijn van onwillige organisaties die onvoldoende koers houden en dan dingen doen die opportunistisch zijn en hooguit een antwoord vormen op een vraag van gisteren. Waarom durven we die toekomst, die trouwens gisteren al begonnen is, niet onder ogen te zien? Waarom sluiten we ons af voor het onbekende, het onvoorspelbare? Waarom durven we de urgentie, die we af en toe wel voelen, geen handen en voeten te geven? Waarom durven we niet op onze krachten en kwaliteiten te vertrouwen om die veranderingen in de goede richting te geleiden?

Dit zijn vragen die ik mijzelf regelmatig stel en die ik tegenkom bij veel mensen die ik dagelijks ontmoet. Als ik even de tijd neem om ècht in contact te komen met hen – in mijn vrije tijd of in organisaties – dan bespeur ik een diepe behoefte om op zoek te gaan naar nieuwe antwoorden, maar vooral ook naar nieuwe vragen. Ik proef een behoefte om werkelijk door te dringen tot wat hen drijft en tot wat ze voor anderen kunnen betekenen.

Lees verder..

Maud Quaedvlieg

Op reis naar de onbekende paden van de Verbeelding…

Veranderen dát doe je niet zo maar ineens, dat gaat stapje voor stapje, maar hoe houd je de verandering op gang zonder in oude patronen te vervallen?

Stel je even voor: je begint aan een avontuurlijke reis. Je kan de route nog zó zorgvuldig plannen, maar toch gaat het vaak anders dan je had verwacht. Het feit dat je zo’n spannende reis start, daar is toch enige mate van moed en durf voor nodig. De nieuwe paden, al dan niet geëffend, de nieuwe atmosfeer, de omgeving, de plotselinge ontmoetingen, het verdwalen en de onverwachte gebeurtenissen…en de samenwerking met anderen om op het goede spoor te blijven.

Lees verder..

Alumni

Platform voor Alumni

Een ontmoetingsplaats voor deelnemers, opdrachtgevers en geïnteresseerden.

 

Tijdens de leercirkels houden de deelnemers elkaar op de hoogte van hun bevindingen en ontwikkelingen via de Alumni website. Hierop worden blogs geplaatst met stellingen en visie’s, informatie gepost over ontwikkelingen die een raakvlak hebben met de diverse thema’s. Ook worden presentatie’s en lezingen getoond van symposia of uitgenodigde sprekers.

Aankomende evenementen, symposia of lezingen worden aangekondigd in de evenementenkalender en de leercirkels worden in de agenda weergegeven. De taken en opdrachten zijn zo makkelijk terug te vinden.

De begeleiders geven in de bibliotheek recensies van vakliteratuur of uitdagende publicaties. Met uittreksels en boekbesprekingen worden de deelnemers geïnformeerd of geënthousiasmeerd. De bibliotheek bevat ook werkstukken en samenvattingen van voorgaande leercirkels. Gepubliceerde boeken zijn via een link naar Managementboek.nl bestelbaar als hard-copy of e-book voor eigen gebruik.

De alumni geven hun thema’s en vraagstukken weer, waarop gereageerd en aan meegewerkt kan worden. Zo ontstaat een steeds groter netwerk van geïnteresseerde en geïnspireerde deelgenoten. Een uitbreidende leercirkel.

Posts

Lopende leercirkels

Leercirkel leergang 24
Leercirkel leergang 25
Leercirkel leergang 26
Leercirkel leergang 27
Leercirkel leergang 28 - intake

5

jaargangen

26

succesvol verlopen leergangen

192

geïnspireerde deelnemers

Referenties

Contact

Er valt nog zoveel meer te vertellen

En daarom nemen wij graag contact met u op, om uw vragen te beantwoorden, of om met u mee te denken, uw reactie te horen, uw adviezen te volgen of juist u van advies te voorzien. De leercirkel is een dienst van Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie.

Wilt u meer informatie over Zeelenberg, kijk op www.zeelenberg.nl of neem contact met ons op via onderstaande email adres of telefoonnummer. Uiteraard kunt u ons ook bereiken via het reactieformulier op deze site.

Telefoon:

+31 (0)73 – 612 06 55

Social profiles:

E-mail:

info@leercirkel.org

Zeelenberg

| adviseurs voor mens en organisatie

STUUR OP